Друга редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 30.03.2015.

Друга редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП

30.03.2015.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 1. редовне седнице;
 2. Одлуке пзз лкс у државној пракси
 3. Материјални положај лекара у пзз- шта даље
 4. Напад на лекара- шта даље
 5. Капитација- шта даље    
 6. Двострука администрација – шта даље – предлог ЛКС да се имплементира исти електронски картон на нивоу свих домова здравља и да се укине додатно ручно администрирање у здравствени картон
 7. Како спречити даље погоршање положаја лекара у пзз
 8. Доношење протокола лечења пацијената (РЛКИЈС)
 9. Табеле мера извршења-као мера рада у пзз(РЛКЈИС)
 10. Праћење и унапређење катедре опште медицине на медицинском факултету
 11. Сарадња са удружењима- предлог унапређења
 12. Пронаћи кључ за комуникацију са људима који креирају политику примарне здравствене заштите(РЛКЦЗС)
 13. Разно