Пета седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 23.12.2016.

V Седница Посебног одбора РЛКЦЗС за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

23.12.2016. године

Дневни ред:

1. Усвајање записника са IV редовне седнице Посебног одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси одржане 08.04.2016.г.;

2. Информација о предлогу измене Закона о коморама здравствених радника;

3. Извештај са састанака ПО ЛКС;

4. Капитација;

5. Локална самоуправа као оснивач примарне здравствене заштите;

6. Информациони систем у здравству;

7. План рада ПО за 2017.г.;

8. Разно.