Четврта седница ПОЈЗ ПЗЗДП 08.04.2016.

IV Седница Посебног одбора РЛКЦЗС за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

08.04.2016. године

Дневни ред:

1. Усвајање записника са треће редовне седнице одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси;

2. Актуелности КМЕ- Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника;

3. Насиље у здравству;

4.Разно.