Шеста заједничка седница ПО ЈЗ и ПЗЗДП са ПО ПЗПП

VI заједничка седница са ПО за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

одржана 14.03.2017.године

Предлог дневног реда:

1.  а) Усвајање записника са претходне седнице ПОЈЗ; 

б) Усвајање записника са претходне седнице ПО ПП;

2. Извештај са седница Скупштине РЛКЦЗС и Скупштине ЛКС –известилац др Александра Андрић;

3. Извештај са седница ПО ЛКС – известиоцидр Снежана Трајкова Милић и др Бранка Јоцић;

4. Статус лекара примарне здравствене заштите:

а) Услови рада и актуелни проблеми у примарној здравственој заштити; 

б) Изједначавање лекара приватне праксе са лекарима у државној пракси;

5. Разно.