Прва редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 18.10.2018.

I редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП одржана 18.10.2018. год.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са конститутивне седнице одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси одржане 02.07.2018.г.;

2. Кратак осврт на рад одбора у претходном мандату;

3. Предлог плана рада ПО за 2018/2019.годину;

4. Проблеми примарне здравствене заштите;

5. Капитација;

6. Разно.