Друга редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 19.03.2019

II редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП РЛКЦЗС одржана 19.03.2019

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са И редовне седнице Посебног одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси одржане 18.10.2018.г.;
  2. Положај здравствених радника ПЗЗ у систему здравствене заштите;
  3. Превентивни прегледи

-обим и садржај права

-нови садржаји;

  1. ИЗИС;
  2. Нова капитациона формула;
  3. Безбедност лекара на послу;
  4. Осигурање лекара од стручне грешке и настале штете;
  5. УЕМО

-информације о асоцијацији

-предстојећи конгрес УЕМО у Србији;

9. Разно.