Трећа редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 29.05.2019. год.

III редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП РЛКЦЗС одржана 29.05.2019.год.

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са 2. седнице ПО ЈЗ одржане 19.03.2019. г;

2. Зазузимање става у вези предлога Уније послодаваца за проширење надлежности у погледу контроле привремене спречености за рад, а у циљу спречавања могућих злоупотреба послодаваца и нарушавања основних права запослених;

3. Заузимање става у вези предлога ПО ЈЗ РЛК за измену образаца ОЗ-6, ОЛК-5, ОЛК-6,ОЛК-7,ОЛК-8 у циљу заштите права пацијената на приватност;

4. ИЗИС- повезивање и умрежавање у систему здравствених установа ПЗЗ;

5. Предлог Директору и Управном одбору ЛКС да се из редова свих ПО ПЗЗ одреде представници који би учествовали у раду Комисијâ које су ангажоване на изради правилникâ за обављање здравствене делатности како би директно били укључени у њихов рад;

6. Преоптерећеност лекара ПЗЗ у раду (злоупотреба у смислу великог броја пацијената);

7. Рад недељом - шта се подразумева под дежурством а шта прековременим радом, на који начин се остварује и каква су права радника по том питању (пр.члан 95. Посебног колективног уговора);

8. Безбедност здравствених радника на послу;

9. Разно.