Пета редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 05.12.2019. год.

V редовна седница 05.12.2019. год.

Дневни ред:

Опширније...

Четврта редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 09.10.2019. год.

IV редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП одржана 09.10.2019.год.

Дневни ред:

Опширније...

Трећа редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 29.05.2019. год.

III редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП РЛКЦЗС одржана 29.05.2019.год.

Дневни ред:

Опширније...