Пета седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 23.12.2016.

V Седница Посебног одбора РЛКЦЗС за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

23.12.2016. године

Дневни ред:

1. Усвајање записника са IV редовне седнице Посебног одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси одржане 08.04.2016.г.;

2. Информација о предлогу измене Закона о коморама здравствених радника;

3. Извештај са састанака ПО ЛКС;

4. Капитација;

5. Локална самоуправа као оснивач примарне здравствене заштите;

6. Информациони систем у здравству;

7. План рада ПО за 2017.г.;

8. Разно.

Четврта седница ПОЈЗ ПЗЗДП 08.04.2016.

IV Седница Посебног одбора РЛКЦЗС за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

08.04.2016. године

Дневни ред:

1. Усвајање записника са треће редовне седнице одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси;

2. Актуелности КМЕ- Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника;

3. Насиље у здравству;

4.Разно.

Трећа редовна седница ПОЈЗ ПЗЗДП 25.05.2015.

Трећа редовна седница ПОЈЗ ПЗЗДП

25.05.2015.

Дневни ред:

Опширније...