Заједничка седница са ПО за примарну заштиту у приватној пракси одржана 10.11.2017.

Заједничка седница са ПО за примарну заштиту у приватној пракси одржана 10.11.2017.

Дневни ред:

Опширније...

Шеста заједничка седница ПО ЈЗ и ПЗЗДП са ПО ПЗПП

VI заједничка седница са ПО за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

одржана 14.03.2017.године

Предлог дневног реда:

1.  а) Усвајање записника са претходне седнице ПОЈЗ; 

б) Усвајање записника са претходне седнице ПО ПП;

2. Извештај са седница Скупштине РЛКЦЗС и Скупштине ЛКС –известилац др Александра Андрић;

3. Извештај са седница ПО ЛКС – известиоцидр Снежана Трајкова Милић и др Бранка Јоцић;

4. Статус лекара примарне здравствене заштите:

а) Услови рада и актуелни проблеми у примарној здравственој заштити; 

б) Изједначавање лекара приватне праксе са лекарима у државној пракси;

5. Разно.

Пета седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 23.12.2016.

V Седница Посебног одбора РЛКЦЗС за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

23.12.2016. године

Дневни ред:

1. Усвајање записника са IV редовне седнице Посебног одбора за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси одржане 08.04.2016.г.;

2. Информација о предлогу измене Закона о коморама здравствених радника;

3. Извештај са састанака ПО ЛКС;

4. Капитација;

5. Локална самоуправа као оснивач примарне здравствене заштите;

6. Информациони систем у здравству;

7. План рада ПО за 2017.г.;

8. Разно.