КМЕ - стручни састанци у Крагујевцу

Поштовани,

позивамо Вас да присуствујете стручним састанцима континуиране медицинске едукације. Одређени су нови датуми одражања:

Први састанак са темом "Преглед и дијагностика бола у рамену на примарном нивоу здравственог система", одржаће се 05.10.2023. у 13.00ч у просторијама Дома здравља Крагујевац (сала за састанке-огранак "Станово").

Други састанак са темом "Предијабет и његов значај у развоју хроничних незаразних болести" одржаће се 12.10.2023. у 13.00ч у сали за састанке у Станову.

Оба програма су акредитована са по два бода за лекаре од стране Здравственог савета Србије (А-1-1275/23 ; А-1-1276/23).

Комисија за континуирану медицинску едукацију