КМЕ "Мобинг психичко насиље на радном месту"

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије "СЕСТРИНСТВО" организује програм КМЕ:

"Мобинг психичко насиље на радном месту"

18. октобар 2017., 09 часова, Машински факултет Крагујевац

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода.

Одлукабрoj:153-02-1697/2017-01, од 19.05.2017. године, редни број172 (А-1-1325/17)

Аутор: Љубена Пауновић

Циљна група: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

 

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 15. октобра 2017. године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић