KME "Безбедност у здравству" у Београду

На основу Одлуке Здравственог савета Србије о акредитацији програма континуиране едукације (број: А-1-1656/19) и под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, Центар за анализу ризика и управљање кризама из Београда и Институт за стандардизацију Србије, организују национални симпозијум на тему:

"Безбедност у здравству"

Национални симпозијум се одржава дана 26.06.2020. године, у периоду од 9.30 до 18:00 часова, у просторијама Клуба посланика, ул. Толстојева бр.2, 11000 Београд.