Решење о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак редовних чланова Лекарске коморе Србије

На основу члана 107. став 2. тачка 12. Статута Лекарске коморе Србије, Централна изборна комисија ЛКС на IХ седници одржаној 14. маја 2018. године у Београду, донела је следеће Р е ш е њ е о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак редовних чланова Лекарске коморе Србије.

pdf iconРешење