Учешће ЛКС на округлом столу о Нацрту закона о запосленим у јавним службама

Учешће ЛКС на округлом столу о Нацрту закона о запосленим у јавним службама

На округлом столу „Представљање и дискусија о Нацрту закона о запосленима у јавним службама” одржаном 4. септембра у Палати Србије у Београду, др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије рекао је да Нацрт закона о запосленим у јавним службама не препознаје специфичност лекарске професије.

"Лекарска комора Србије предлаже да се у у текст Нацрта закона о запосленим у јавним службама унесе посебан одељак који ће се односити само на лекаре или да се донесе Закон о лекарству у коме би се детаљно разрадили сви елементи који би обухватили све што се односи на статус и финансијски положај лекара у Србији", рекао је др Динић и додао да је јако тешко једним законом обухватити просветне раднике, лекаре, запослене у култури, државне административне службенике, комуналну полицију и све остале запослене у јавним службама.

Лекарска комора Србије сматра да систем бодовања, одређивања платних разреда и коефицијената није регулисан у складу са значајем који лекарска професија има, будући да су лекари непосредно одговорни за здравље нације и да 24 часа дневно брину о здрављу грађана Србије.

"Начин организовања рада у здравству је потпуно другачији од организације рада у другим гранама. Још важнија је специфичност образовања лекара који имају завршене основне студије, специјализације и субспецијализације, а то све није препознато кроз измене закона", рекао је др Динић на округлом столу.

Нацртом закона није одређена ни методологија сврставања који послови ком платном разреду припадају и став Лекарске коморе Србије је да је сврставање лекара у свега неколико платних разреда, како предвиђа Нацрт закона, неприхватљиво јер су разлике међу пословима које обављају сами лекари велике и захтевају знатно више категорија од предложеног. 

Лекарска комора Србије се током јавне расправе више пута званично обраћала Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Министарству здравља и председници Владе Србије, како би указала на пропусте у Нацрту закона о запосленим у јавним службама, као и у Нацрту закона о платама у јавном сектору. ЛКС је спремна да у току израде тих закона пружи сву неопходну подршку надлежним министарствима да би се дошло до решења које ће на најадекватнији начин дефинисати статус и финансијски положај лекара у Србији, како би та професија могла да да свој пуни допринос друштву.