Изабрани чланови органа и тела Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију

На првој редовној седници Скупштине РЛКЦЗС одржаној 02.07.2018. г. у Крагујевцу, изабрани су органи и тела четвртог сазива.

За председника Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију, изабрана је Мр сци. мед. Слађана Илић из Јагодине. За подпредседнике изабрани су Спец. др мед. Зорица Џида из Ваљева (државна пракса) и Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим. из Ужица (приватна пракса).

За председника Извршног одбора РЛКЦЗС изабрана је Спец. др мед. Љиљана Станимировић.

За председника Надзорног одбора РЛКЦЗС изабрана је Др мед. Зорица Ковачевић.

Састав органа и тела можете погледати у одељку Организација и активности.