Одржан састанак Почетна анализа кадрова у систему здравствене заштите у Републици Србији уз подршку СЗО

Др Милан Динић испред Лекарске коморе Србије учествовао је на првом састанку у вези процене и анализе кадрова у здравственом систему Републике Србије уз подршку Светске здравствене организације, који је одржан 24. октобра у Институту за јавно здравље Србије Батут 

Лекарска комора Србије препозната је као значајан чинилац у процесу решавања питања кадрова у систему здравствене заштите у Србији. На састанку је договорено да се у наредном периоду укрсте подаци о броју лекара у Србији са којима располаже Лекарска комора Србије, са подацима којима располажу Институт за јавно здравље Батут и РФЗО с обзиром на то да постоје значајне разлике у расположивим подацима.

Опширније...

Лекарска комора Србије се прикључила акцији Чеп за хендикеп

cep za hendikep

Лекарска комора Србије прикључила се хуманитарној акцији “Чеп за хендикеп”.

Основни циљ хуманитарне акције коју је покренуло Удружење особа са инвалидитетом "Чеп за хендикеп" јесте да се од новца добијеног од продаје чепова са пластичних флаша који се прикупе путем те хуманитарне ације, угроженим особама са инвалидитетом купе одговарајућа нова и половна ортопедска помагала.

Лекарска комора Србије прикључила се хуманитарној акцији “Чеп за хендикеп”.

Основни циљ хуманитарне акције коју је покренуло Удружење особа са инвалидитетом "Чеп за хендикеп" јесте да се од новца добијеног од продаје чепова са пластичних флаша који се прикупе путем те хуманитарне ације, угроженим особама са инвалидитетом купе одговарајућа нова и половна ортопедска помагала.

Преузето са сајта www.lks.org.rs

Све коморе здравствених радника траже да буду укључене у формирање платних разреда

На иницијативу Лекарске коморе Србије, све струковне коморе здравствених радника у Србији упутиле су званичан допис Министарству здравља Републике Србије у коме траже да представници свих пет комора, без одлагања, буду укључени у рад радног тела - Комисије за вредновање и разврставање здравствених радника у платне разреде у складу са Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Опширније...

Одржан 24. симпозијум ZEVA у Љубљани

Представници Лекарске коморе Србије учествовали су на 24. симпозицијуму лекарских комора и удружења из централне и источне Европе – ZEVA, који је ове године одржан у Љубљани 15. и 16. септембра.

Опширније...