Председник и потпредседници РЛКЦЗС

Председник

Спец. др мед. Гордана Лучић - специјалиста интерне медицине, 

ужа специјалност - гастроентерохепатологија

Потпредседник из приватне праксе

Спец. др мед. Бранка Јоцић - специјалиста педијатрије

Потпредседник из државне праксе

Спец. др мед. Дарко Петковић - специјалиста судске медицине