На основу члана 107. став 2. тачка 12. Статута Лекарске коморе Србије, Централна изборна комисија ЛКС на IХ седници одржаној 14. маја 2018. године у Београду, донела је следеће Р е ш е њ е о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак редовних чланова Лекарске коморе Србије.

pdf iconРешење