Закони

 Закон о коморама здравствених радника

pdf-icon(pdf)

 Зaкон о здравственој заштити 2019

pdf-icon(pdf)

Закон о здравственом осигурању 2019

pdf-icon (pdf)

 Закон о правима пацијента

pdf-icon(pdf)

 Закон о јавном здрављу

pdf-icon(pdf)

 Закон о евиденцијама у области здравствене заштите

pdf-icon(pdf)

 Закон о трансплатацији ћелија и ткива

pdf-icon(pdf)

 Закон о трансплатацији органа  

pdf-icon(pdf)

 Закон о трансфузиолошкој делатности  

pdf-icon(pdf)

 Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицинског потпомогнутог оплођења

pdf-icon(pdf)

 Закон о здравственом осигурању

pdf-icon(pdf)

 Закон о лековима и медицинским средствима

pdf-icon(pdf)

 Закон о поступку прекида трудноће у здравственим установама

pdf-icon(pdf)

 Закон о санитарном надзору

pdf-icon(pdf)

 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

pdf-icon(pdf)

 Закон о заштити становништва од заразних болести

pdf-icon(pdf)

 Закон о евиденцијама у области здравства

pdf-icon(pdf)

 Закон о раду

pdf-icon(pdf)

Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести

pdf-icon(pdf)

Закон оздравственој документацији и  евиденцијама у области здравства

pdf-icon(pdf)