Комисија Фонда узајамне помоћи

Председник комисије

Мр сци. мед. Марија Марковић

Чланови комисије

Спец. др мед. Александра Андрић

Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић

Спец. др мед. Зорица Џида