ПО за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту

у државној пракси РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Аксентије Тошић

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Јадранка Поповић

Чланови одбора

Др мед. Богдан Палић

Мр сци. мед. Вера Бранисављевић

Спец. др мед. Горан Ђорђевић

Др мед. Зоран Пиперац

Спец. др мед. Мајда Иковић

Спец. др мед. Милош Поткрајац

Спец. др мед. Мирјана Гојгић Вилотијевић

Др мед. Мирјана Јелисавчић