КМЕ "Здравствена нега у аплазији коштане сржи"

Машински факултету Крагујевацу - 19.октобар 2019. од 08 часова

 "Здравствена нега у аплазији коштане сржи"

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је курс са 6 бодова.

Одлукабрoj: 153-02-449/2019-01, од 04.03.2019.године, редни број 41(Д-1-279/19)

Аутори:Асс др Владислава Ђурашиновић, ВМС Љубица Радетић, ВМС Живанка Маринковић, ВМС Тања Шљивић Бојић, ВМС Горица Јовановић

Циљна група: Лекари, медицинске сестре и здравствени техничари

Напомена: Котизација за лекаре 10 бодова 2.200,00 динара, стоматолози, фармацеути, биохемичари 4 бода, 1.000.00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 14. октобар 2019.године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић