УПИС У ИМЕНИК

pdf-icon Упутство за упис лекара у именик Лекарске коморе Србије

pdf-icon Образац за упис у именик Лекарске коморе Србије

НАЛОГ ЗА ЧЛАНАРИНУ

pdf-iconНалог за одбијање 0,8% од месечне зараде

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

pdf-icon Захтев за издавање лиценце

pdf digital Захтев за издавање привремене лиценце Лекарске коморе Србије страном држављанину (за ел. потпис)

ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ

pdf-icon Захтев за обнављање лиценце

pdf-icon Захтев за полагање лиценцног испита

ИЗМЕНА ЛИЦЕНЦНОГ ЛИСТА

pdf-iconЗахтев за измену лиценцног листа

 

УВЕРЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

(О чланству, поседовању лиценце ЛКС, изреченим дисциплинским мерама)

pdf-iconЗахтев за издавање уверења из службене евиденције

 

УВЕРЕЊЕ О ДОБРОМ ГЛАСУ "Good standing certifikate"

pdf iconЗахтев за издавање уверења о добром гласу - електронска форма (достава email-ом)

pdf iconЗахтев за издавање уверења о добром гласу - за штампу

pdf iconПример уплатнице за "Good standing certifikate"

 

ОСТАЛА УВЕРЕЊA

pdf-iconЗахтев за испис због промене пребивалишта

pdf digitalЗахтев за престанак чланства у ЛКС (за ел. потпис)

pdf-iconЗахтев за издавање потврде о бодовању


*Пример попуњене уплатнице за измирење чланарине

Молимо Вас да уплате које се односе на чланарину, накнаду за упис и накнаду за издавање потврда, од 01.05.2021. године вршите на рачун: 325-9500500143099-27.


Uplatnica clanarina rlkczs