Подршка ЛКС лекарима оболелим од COVID 19

На основу одлукје Скупштине Лекарске коморе Србије, која се примењује почев од 14.08.2020. године, сви захтеви за исплату солидарне помоћи у случајевима оболелих од КОВИД 19, третираће се као тешка болест са компликацијама, у складу са Правилником о солидарној помоћи члановима ЛКС, о чему ће одлучивати Комисија Фонда солидарне помоћи РЛКЦиЗС.

pdf iconОдлука Скупштине ЛКС од 09.09.2020. године

Уз захтев за доделу солидарне помоћи (pdf iconзахтев), неопходно је доставити следећу документацију:

  • Доказ о позитивном тесту на КОВИД 19; 
  • Доказ о болничком лечењу и
  • Доказ да је у току болничког лечења коришћена потпора кисеоником.
 
Подршка ЛКС породици лекара преминулог од COVID 19

За породицу лекара, преминулог од последица болести изазване COVID 19, планирана је једнократна донација у висини од 100.000 динара.

Документација коју је потребно приложити РЛК којој је лекар припадао:

  • Захтев за исплату једнократне донације породици преминулог члана ЛКС (pdf iconзахтев за породицу преминулог члана ЛКС од ковида 19)
  • Извод из матичне књиге умрлих 
  • Медицинску документацију 
  • Извод из матичне књиге рођених/венчаних за члана породице-подносиоца захтева