Подношење захтева електронским путем ЛКС и РЛК

Обавештавамо Вас да за поступке:

1. Полагање лиценцног испита - pdf digitalЗахтев са сајта www.lks.org.rs

2. Испис из Именика Чланова Лекарске коморе Србије - pdf digitalЗахтев за престанак чланства

3. Издавање привремене лиценце ЛКС страном држављанину - pdf digital Захтев

можете поднети захтев електронским путем и то тако што ћете захтев потписан квалификованим електронским сертификатом са неопходном прописаном документацијом упутити на имејл адресу Регионалне лекарске коморе чији сте члан, односно у случају поступка полагања лиценцог испита захтев шаљете Лекарској комори Србије.