Комисија Фонда узајамне помоћи

Председник комисије

Мр сци. мед. Марија Марковић

Заменик председника комисије

Мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим.

Чланови комисије

Спец. др мед. Зорица Џида

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић

Мр сци. мед. Марија Марковић

Мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим.

Др мед. Александра Андрић