Комисија Фонда узајамне помоћи

Председник комисије

Спец. др мед. Зорица Џида

Чланови комисије

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић

Спец. др мед. Душан Ђокић

Мр сци. мед. Снежана Трајкова Милић

Спец. др мед. Митко Брајић