Скупштина РЛКЦЗС

Председник Скупштине

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић - специјалиста педијатрије

Потпредседник Скупштине из државне праксе

Мр сци. мед. Марија Марковић - специјалиста интерне медицине

Потпредседник Скупштине из приватне праксе

Др мед. Драгољуб Симић - доктор медицине

Чланови Скупштине

Спец. др мед. Гордана Лучић - специјалиста интерне медицине

Спец. др мед. Бранка Јоцић - специјалиста педијатрије

Спец. др мед. Дарко Петковић - специјалиста судске медицине

Мр сци. мед. Слађана Илић - специјалиста дерматовенерологије, ужа спец. алергологија

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим. - специјалиста интерне медицине

Др мед. Александра Андрић - доктор медицине

Спец. др мед. Сеад Личина - специјалиста ортопедије

Спец. др мед. Бранко Радивојевић - специјалиста радиологије

Спец. др мед. Бранко Јовановић - специјалиста интерне медицине, ужа спец. кардиологија

Мр сци. мед. Рада Петровић, прим. - специјалиста педијатрије, ужа спец. ендокринологија

Спец. др мед. Аксентије Тошић - специјалиста епидемиологије

Спец. др мед. Зорица Џида - специјалиста инфективних и тропских болести

Спец. др мед. Вера Терзић - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Митко Брајић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Добрила Дражовић, прим. - специјалиста медицине рада

Спец. др мед. Ружица Стојић - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Мирослав Селаковић - специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Спец. др мед. Горан Обрадовић - специјалиста урологије

Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић - специјалиста дерматовенерологије

Др мед. Зорица Ковачевић - доктор медицине

Спец. др мед. Александар Илић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Александар Јовић - специјалиста педијатрије

Спец. др мед. Бранко Миленковић - специјалиста гинекологије и акушерства

Спец. др мед. Дарко Јоксимовић - специјалиста урологије

Спец. др мед. Драган Арсић - специјалиста дечје хирургије

Спец. др мед. Драган Глиговић - специјалиста оториноларингологије

Проф. др Драган Миловановић - специјалиста клиничке фармакологије

Др сци. мед. Горан Азањац - специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије

Спец. др мед. Хаџи Миливоје Вуковић, прим. - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Јован Делић - специјалиста опште хирургије

Др мед. Јована Стојадиновић - доктор медицине

Спец. др мед. Јусуф Нуковић - специјалиста радиологије

Спец. др мед. Милан Бркић - специјалиста радиологије

Мр сци. мед. Милан Пауновић - специјалиста дечје хирургије, ужа спец. дечја урологија

Спец. др мед. Миливоје Милошаковић - специјалиста опште хирургије

Спец. др мед. Мирјана Гојгић-Вилотијевић - специјалиста опште медицине

Др мед. Мирјана Јелисавчић - доктор медицине

Спец. др мед. Мирољуб Трифуновић - специјалиста оториноларингологије

Спец. др мед. Небојша Стевановић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Мр сци. мед. Ненад Ђоковић - специјалиста ортопедије

Спец. др мед. Радисав Богојевић - специјалиста опште хирургије

Доц. др сци. мед. Слободанка Митровић - специјалиста патолошке анатомије

Мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим. - специјалиста интерне медицине, ужа спец. кардиологија

Спец. др мед. Велимир Кнежевић - специјалиста социјалне медицине

Спец. др мед. Владан Милошевић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Спец. др мед. Владан Секулић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Спец. др мед. Владимир Обрадовић - специјалиста оториноларингологије