Скупштина РЛКЦЗС

Председник Скупштине

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић - специјалиста педијатрије

Потпредседник Скупштине из државне праксе

Спец. др. мед. Славица Ђурић - специјалиста опште хирургије

Потпредседник Скупштине из приватне праксе

Спец. др. мед. Драган Арсић - специјалиста дечје хирургије

Чланови Скупштине

Спец. др. мед. Аксентије Тошић - специјалиста епидемиологије

Спец. др. мед. Александар Илић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др. мед. Александар Јовић - специјалиста педијатрије

Спец. др. мед. Александра Андрић - специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Доц. др Бранимир Радмановић - специјалиста психијатрије

Спец. др. мед. Бранка Јоцић - специјалиста педијатрије

Спец. др. мед. Бранко Радивојевић - специјалиста радиологије

Спец. др мед. Данијела Милошев - специјалиста патолошке анатомије

Др мед. Дејан Павловић - специјалиста ургентне медицине

Спец. др. мед. Драган Арсић - специјалиста дечје хирургије

Проф. др Драган Раванић - специјалиста психијатрије

Спец. др мед. Драгица Кулић - специјалиста педијатрије

Спец. др мед. Енес Салковић - специјалиста психијатрије

Спец. др мед. Фатмир Бирђозлић - специјалиста интерне медицине

Др сци. мед. прим.  Горан Азањац - специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије

Др мед. Горан Младеновић

Спец. др. мед. Гордана Лучић - специјалиста интерне медицине, ужа спец. гастроентерохепатологија

Спец. др мед. Јадранка Поповић - специјалиста опште медицине

Др сци. мед. Јасмина Ђинђић - специјалиста педијатрије

Спец. др мед. Јасна Недељковић Митрески - специјалиста психијатрије

Спец. др. мед. Јусуф Нуковић - специјалиста радиологије

Спец. др мед. Јадранка Поповић - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Јасмина Рангелов Кулезић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Јасна Недељковић Митрески - специјалиста психијатрије

Спец. др мед. Јусуф Нуковић - специјалиста радиологије

Спец. др мед. Лидија Андрејић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Љиљана Станимировић, прим. - специјалиста психијатрије

Мр сци. мед. Марија Марковић - специјалиста интерне медицине, ужа спец. кардиологија

Др мед. Марко Јовановић

Проф. др сци. мед. Михаило Пантовић - специјалиста неуропсихијатрије

Др мед. Милоје Станић

Спец. др мед. Милорад Тадић - специјалиста ургентне медицине

Спец. др мед. Милош Поткрајац - специјалиста опште медицине

Спец. Др мед. Мирјана Гојгић Вилотијевић - специјалиста опште медицине

Спец. др. мед. Мирослав Селаковић - специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Спец. др. мед. Наташа Милутиновић - специјалиста неурологије

Спец. др. мед. Небојша Стевановић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Мр сци. мед. прим.  Ненад Ђоковић - специјалиста ортопедије

Др сци. мед. прим. Предраг Мијаиловић - специјалиста интерне медицине

Спец. др. мед. Сеад Личина - специјалиста ортопедије са трауматологијом

Мр сци. мед. Слађана Илић - специјалиста дерматовенерологије, ужа спец. алергологија

Спец. др мед. Славица Ђурић - специјалиста опште хирургије

Спец. др мед. Снежана Бошњаковић - специјалиста радиологије

Спец. др. мед. Срђан Вукашиновић - специјалиста педијатрије

Спец. др мед. Татјана Бошковић Матић - специјалиста неурологије

Спец. др мед. Вељко Ђенадић - специјалиста ортопедије

Мр сци. мед. Вера Бранисављевић - специјалиста педијатрије

Доц. др Весна Станковић - специјалиста патолошке анатомије

Спец. др мед. Владета Недељковић - специјалиста опште хирургије

Спец. др мед. Владимир Булатовић - специјалиста патологије

Др мед. Зоран Пиперац - специјалиста

Спец. др мед. Зорица Џида - специјалиста инфективних и тропских болести

Спец. др. мед. Зорица Ковачевић - специјалиста опште медицине