Скупштина РЛКЦЗС

Председник Скупштине

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић - специјалиста педијатрије

Потпредседник Скупштине из државне праксе

Мр сци. мед. Марија Марковић - специјалиста интерне медицине, ужа спец. кардиологија

Потпредседник Скупштине из приватне праксе

Спец. др мед. Бранка Јоцић - специјалиста педијатрије

Чланови Скупштине

Мр сци. мед. Слађана Илић - специјалиста дерматовенерологије, ужа спец. алергологија

Спец. др мед. Зорица Џида - специјалиста инфективних и тропских болести

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим. - специјалиста интерне медицине

Спец. др мед. Гордана Лучић - специјалиста интерне медицине

Спец. др мед. Аксентије Тошић - специјалиста епидемиологије

Спец. др мед. Александар Илић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Александар Јовић - специјалиста педијатрије

Др мед. Александра Андрић - доктор медицине

Спец. др мед. Борисав Поповић - специјалиста педијатрије

Др мед. Бранислав Тодоровић - доктор медицине

Спец. др мед. Бранко Радивојевић - специјалиста радиологије

Др мед.  Дејан Павловић - доктор медицине

Спец. др мед. Дејан Софронић - специјалиста пнеумофтизиологије

Спец. др мед. Добрила Дражовић, прим. - специјалиста медицине рада

Спец. др мед. Драган Миловановић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Спец. др мед. Драган Арсић - специјалиста дечје хирургије

Проф. др Драган Миловановић - специјалиста клиничке фармакологије

Проф. др Драган Раванић - специјалиста психијатрије

Др сци. мед. Горан Азањац - специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије

Спец. др мед. Горан Ђорђевић - специјалиста опште медицине

Др мед. Горан Младеновић - доктор медицине

Спец. др мед. Јадранка Поповић - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Јасмина Рангелов Кулезић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Јасна Недељковић Митрески - специјалиста психијатрије

Спец. др мед. Јусуф Нуковић - специјалиста радиологије

Спец. др мед. Лидија Андрејић - специјалиста трансфузиологије

Спец. др мед. Љиљана Станимировић - специјалиста психијатрије

Проф. др Михаило Пантовић - специјалиста неуропсихијатрије

Др мед. Милоје Станић - доктор медицине

Спец. др мед. Милош Поткрајац - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Мирјана Маринковић- специјалиста офталмологије

Спец. др мед. Мирослав Селаковић - специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др мед. Наташа Милутиновић - доктор медицине

Спец. др мед. Небојша Стевановић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Мр сци. мед. Ненад Ђоковић, прим. - специјалиста ортопедије

Спец. др мед. Радисав Богојевић - специјалиста опште хирургије

Спец. др мед. Сеад Личина - специјалиста ортопедије

Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић - специјалиста дерматовенерологије

Мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим. - специјалиста интерне медицине, ужа спец. кардиологија

Спец. др мед. Велимир Кнежевић - специјалиста социјалне медицине

Спец. др мед. Вељко Ђенадић - специјалиста ортопедске хирургије

Спец. др мед. Вера Терзић - специјалиста опште медицине

Спец. др мед. Весна Станковић - специјалиста патолошке анатомије

Спец. др мед. Весна Весић - специјалиста педијатрије

Спец. др мед. Владан Секулић - специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

Спец. др мед. Владета Недељковић - специјалиста опште хирургије

Спец. др мед. Владимир Булатовић - специјалиста патологије

Спец. др мед. Владимир Милорадовић - специјалиста кардиологије

Спец. др мед. Зоран Ковачевић - специјалиста оториноларингологије

Др мед. Зорица Ковачевић - доктор медицине