ПО за медицинско образовање

Посебан одбор за медицинско образовање РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Љиљана Станимировић

Потпредседник одбора

Мр сци. мед. Рада Петровић, прим.

Чланови одбора

Мр сци. мед. Слађана Илић

Спец. др мед. Александар Јовић

Спец. др мед. Дарко Петковић

Спец. др мед. Сеад Личина

Спец. др мед. Владан Секулић

Спец. др мед. Владимир Тодоровић

Мр сци. мед. Марија Марковић

Спец. др мед. Гордана Момчиловић