ПО за медицинско образовање

Посебан одбор за медицинско образовање РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Бранко Радивојевић

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Јусуф Нуковић

Чланови одбора

Спец. др мед. Александар Јовић

Др мед. Бојана Бошковић

Доц. др Весна Станковић

Спец. др. мед. Љиљана Станимировић

Мр сци. мед. Марија Марковић

Спец. др мед. Наташа Милутиновић

Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић

Спец. др мед. Татјана Бошковић Матић