ПО за медицинску етику

Посебан одбор за медицинску етику

Председник одбора

Спец. др мед. Аксентије Тошић

Потпреседник одбора

Др мед. Мајда Иковић

Чланови одбора

Спец. др мед. Бранко Радивојевић

Проф. др Драган Раванић

Спец. др мед. Мирослав Селаковић

Спец. др. мед. Снежана Дабетић-Недељковић

Спец. др мед. Вељко Ђенадић

Спец. др мед. Јасмина Лазаревић

Спец. др мед. Драган Ж. Миловановић

Спец. др мед. Радиславка Пауновић

Спец. др мед. Божана Марковић

Др мед. Славица Виторовић