ПО за медицинску етику

Посебан одбор за медицинску етику

Председник одбора

Спец. др мед. Аксентије Тошић

Потпреседник одбора

Спец. др мед. Љубинка Митровић

Чланови одбора

Спец. др мед. Зорица Џида

Спец. др мед. Владимир Обрадовић

Спец. др мед. Божана Марковић

Спец. др мед. Јасмина Лазаревић

Спец. др мед. Мерсид Дрековић

Спец. др мед. Милан Бркић

Спец. др мед. Миливоје Милошаковић

Спец. др мед. Мирослав Селаковић

Спец. др мед. Светлана Јовановић Павловић