Прва редовна седница IV сазива 23.08.2018.

I редовна седница IV сазива

одржана 23.08.2018. год.

1. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2018. до 30.06.2018. год.

2. Разно.