КМЕ "Performanse managеment у систему здравствене заштите-услов квалитета и доброг учинка" у Крагујевцу

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије "СЕСТРИНСТВО" организује:

"Performanse managеment у систему здравствене заштите-услов квалитета и доброг учинка"

20. октобар 2017., 09 часова, Машински факултет Крагујевац

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је курс са 4 бода.

Одлукабрoj:153-02-1697/2017-01, од 19.05.2017.године, редни број (A-1-1322/17)

Аутор: Јелена Баудер, Јасмина Вуловић

Циљна група: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

 

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 15. октобра 2017. године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић