KME "Асертивна комуникација" у Крагуjевцу

Машински факултету Крагујевацу организује програм КМЕ:      

"Асертивна комуникација"

19. октобар 2018. 10 часова

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода.Одлукаброj: 153-02-507/2018-01,од 05.03.2018.године, редни број 101 (А-1-162/18 )

Циљна група: Лекари, фармацеути, стоматолози, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

Аутор: Зорица Марковић-новинар

Напомена: Котизација за лекаре 10 бодова 2.200,00 динара. Фармацеути, стоматолози, биохемичари 4 бода котизација 1.000,00 динара. Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре, 10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 16 .октобра 2018. године.

Број ограничен. Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић