KME "Стандардизоване специфичне сестринске процедуре код трaнсплантације органа" у Крагујевцу

Програм КМЕ - Машински факултет у Крагујевцу

"Стандардизоване специфичне сестринске процедуре код трaнсплантације органа"

16. август 2018. год. у 10 часова

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 6 бодова.

Одлука брoj: 153-02-1697/2017-01, од 19.08.2017. године, редни број 19(А-1-1106/17)

Аутори: др Лиса Гиффорд, всс Марија Галић, Доц др мед сци Миљковић Снежана, всс Гордана Исаковић, всс Катарина Матејић Гаћеша, всс Драгиња Марковић, всс Зорица Војновић, всс Живанка Маринковић, всс Сања Јелић, всс Татјана Стевановић, Драгана Додић, Маја Вучковић, всс Јасмина Ратковић, всс Слађана Басара Катарина Ноковић

Циљна група: Лекари, стоматолози, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари.

Контакт телефон : 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић