KME "Превенција психосоцијалних ризика до здравог радног места" у Крагујевцу

Програм КМЕ - Машински факултет у Крагујевцу

"Превенција психосоцијалних ризика до здравог радног места"

01. септембар 2018. 10 часова

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода.

Одлука броj: 153-02-1550/2018-01,од 21.05.2018.године,редни број 97(А-1-1274/18)

Циљна група:Лекари,фармацеути,стоматолози, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

Аутор:Тања Ракић

Напомена: Котизација за лекаре, стоматологе,биохемичаре 10 бодова 2.200,00 динара.Фармацеути 4 бода котизација 1.000,00 динара.Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре,10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 28. августа 2018. године.

Број ограничен.

Контакт телефон : 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић